Phoenix Urnen
 
Unieke  
Handbeschilderde
Sierurnen
.
 
 

Phoenix Urnen privacyverklaring website

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wettelijk verplichte verklaring

Ieder bedrijf is verplicht om op de eigen website een privacyverklaring te plaatsen vanwege de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zodat u weet waarom uw gegevens verzameld worden, en wat er mee gebeurt. Hieronder volgt onze verklaring.

Beveiligde verbinding

Wanneer u contact met ons opneemt met het contactformulier, worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. Op korte termijn wordt ook onze gehele website voorzien van een beveiligde verbinding (https). U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het groene slotje in de browser, of aan de groene adresbalk bovenaan uw scherm. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten. Note: op dit moment zijn we bezig om onze gehele website extra te beveiligen, dus het kan zijn dat het bovenstaande nog niet van in zijn geheel van toepassing is.

De groene adresbalk en/of het slotje wordt in alle recente versies van Chrome, Internet Explorer, Safari en Firefox getoond.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u daarvoor persoonlijk toestemming geeft. Uw gegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres en eventueel telefoonnummer) hebben wij nodig voor (overleg over) het uitvoeren van een eventuele opdracht, en/of om u te kunnen informeren over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een opdracht (het vooroverleg). Uw gegevens zullen ook nimmer aan een derde partij worden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen voor het ontvangen van een gegevensexport met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of kunt u aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen, telefonisch, per email of via het contactformulier op onze website.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie vindt u op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact:

Phoenix Urnen
Houtlaan 167
9403 EZ Assen
tel. 06 111 51 434
email: info@phoenixurnen.nl

 


 

Copyright Phoenix Urnen    |   privacyverklaring   |   disclaimer   |   webdesign: Br@m